ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

Realizacja usług opiekuńczych w całości finansowana jest przez Gminę Wrocław

ZATRUDNIMY OPIEKUNKI I OPIEKUNÓW

Oferujemy pracę w miejscu zamieszkania podopiecznego na obszarze całego Wrocławia według dyspozycyjności opiekunki/opiekuna.
    Zapewniamy:
  • pakiet bezpłatnych szkoleń rozwijających umiejętności praktyczne
  • bezpłatne badania wstępne i okresowe
  • pracę w miłym zespole

biuro - ul. Wysoka 4 we Wrocławiu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Organizatorzy usług opiekuńczych:

ZESPÓŁ 1
telefon:    661 011 514    lub    661 011 428   
Rejony: Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Pilczyce, Maślice, Kozanów, Gądów, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanów, Nowy Dwór, Muchobory, Strachowice, Popowice, Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Ratyń, Marszowice
ZESPÓŁ 2
telefon:    736 734 365    lub    579 803 238   
Rejony: Szczepin, Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Powstańców Śl. Parzyste do nr 126 Nieparzyste do nr 119, Oporów, Klecina, Krzyki - Partynice
ZESPÓŁ 3
telefon:    661 010 828    lub    579 803 621   
Rejony: Nadodrze, Kleczków, Psie Pole, Kowale, Ołbin, Osobowice, Poświętne, Rędzin, Karłowice, Różanka, Sołtysowice, Swojec, Strachocin, Wojnów, Widawa, Pawłowice
ZESPÓŁ 4
telefon:    736 834 675    lub    736 734 367   
Rejony: Biskupin, Sępolno, Zacisze, Zalesie, Pl. Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Ołbin
ZESPÓŁ 5
telefon:    607 634 915    lub    607 597 856   
Rejony: Gaj, Tarnogaj, Huby, Księże, Brochów, Ołtaszyn, Gajowice, Borek, Grabiszynek; Powstaców Śl. Parzyste od nr 128 Nieparzyste od nr 121

kierownik ds. usług opiekuńczych:    605 447 232    lub    71 322 06 81
Realizacja usług opiekuńczych finansowana jest przez Gminę Wrocław    

Kto może korzystać z usług opiekuńczych

Z usług opiekuńczych mogą korzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, czy współmałżonek, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Jak uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do pracownika socjalnego z Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ilość godzin przyznanych usług, zakres wykonywanych usług, a także ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Zakres świadczonych usług

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>