Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Realizacja usług opiekuńczych w całości finansowana jest przez Gminę Wrocław
Zatrudnimy opiekunki i opiekunów
Oferujemy pracę w miejscu zamieszkania podopiecznego na obszarze całego Wrocławia według dyspozycyjności opiekunki/opiekuna.
Zapewniamy:
  • pakiet bezpłatnych szkoleń rozwijających umiejętności praktyczne
  • bezpłatne badania wstępne i okresowe
  • pracę w miłym zespole
Biuro - ul. Wysoka 4 we Wrocławiu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00
Organizatorzy usług opiekuńczych:
Zespół 1
Telefony Rejony
661 011 514
661 011 428
Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Pilczyce, Maślice, Kozanów, Gądów, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanów, Nowy Dwór, Muchobory, Strachowice, Popowice, Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Ratyń, Marszowice
Zespół 2
Telefony Rejony
736 734 365
579 803 238
Szczepin, Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Powstańców Śl. Parzyste do nr 126 Nieparzyste do nr 119, Oporów, Klecina, Krzyki - Partynice
Zespół 3
Telefony Rejony
661 010 828
579 803 621
Nadodrze, Kleczków, Psie Pole, Kowale, Ołbin, Osobowice, Poświętne, Rędzin, Karłowice, Różanka, Sołtysowice, Swojec, Strachocin, Wojnów, Widawa, Pawłowice
Zespół 4
Telefony Rejony
736 834 675
736 734 367
Biskupin, Sępolno, Zacisze, Zalesie, Pl. Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Ołbin
Zespół 5
Telefony Rejony
607 634 915
607 597 856
Gaj, Tarnogaj, Huby, Księże, Brochów, Ołtaszyn, Gajowice, Borek, Grabiszynek; Powstaców Śl. Parzyste od nr 128 Nieparzyste od nr 121
Kontakt
Kierownik ds. usług opiekuńczych
telefon: 605 447 232 lub 71 322 06 81
Realizacja usług opiekuńczych finansowana jest przez Gminę Wrocław Gmina Wrocław
Kto może korzystać z usług opiekuńczych
Z usług opiekuńczych mogą korzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, czy współmałżonek, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Jak uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych?
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do pracownika socjalnego z Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ilość godzin przyznanych usług, zakres wykonywanych usług, a także ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
Zakres świadczonych usług
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.