Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
W 2002r. siostrzane Kościoły chrześcijańskie: prawosławny, ewangelicko-augsburski i katolicki w nawiązaniu do pierwotnej tradycji i pragnąc naśladować miłosiernego Chrystusa, który przyjął postać Sługi, przeszedł przez świat dobrze czyniąc wszystkim lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości, powołały Ekumeniczną Stację Opieki. Program ten stanowi wspólne dzieło charytatywne Caritas, Eleos i Diakonii. Nawiązuje do doświadczenia pierwszych chrześcijan, jakim było poczucie braterstwa w Chrystusie, które stawało się źródłem służby bliźnim. Owocem tego doświadczenia jest postawa życzliwości i oddania, zwłaszcza wobec chorych, cierpiących i ubogich. Ekumeniczna Stacja Opieki wypełnia tę misję poprzez pokorną, cierpliwą, ofiarną i odpowiedzialną posługę każdemu człowiekowi, pełną miłości, szacunku i wierności dla osoby ludzkiej, zgodnie z zasadą personalizmu bez względu na narodowości, płeć, wyznanie czy światopogląd.
Ekumeniczna Stacja Opieki, to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Polsce. To wspólne dzieło organizacji charytatywnych trzech kościołów, jest świadectwem autentycznego dążenia do wzajemnego zrozumienia i chęci wspólnego pomagania ludziom. Istotą Ekumenicznej Stacji Opieki jest zapewnienie na najwyższym poziomie świadczeń medyczno - pielęgniarskich w środowisku domowym Pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością i chorobą.
W ramach działalności Ekumenicznej Stacji Opieki prowadzimy:
  • Hospicjum domowe na terenie Wrocławia
  • Pielęgniarską opiekę długoterminową domową na terenie Wrocławia, a także w powiecie kłodzkim (okolice Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudy) i w powiecie ząbkowickim.
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) w psychiatrii na terenie Wrocławia
  • Opiekę nad uczniami zespołu szkół przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu
  • Usługi opiekuńcze świadczone w środowisku domowym na terenie Wrocławia
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie
Nasz zespół to lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentem w domu, a także oddany zespół organizatorów, opiekunek/opiekunów realizujących świadczenia opiekuńcze przyznane decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
kierownik Ekumenicznej Stacji Opieki - ks. Robert Sitarek
kierownik ds. pielęgniarstwa i usług opiekuńczych - Małgorzata Ostrowska
lekarz koordynujący hospicjum domowego - specjalista medycyny paliatywnej Adriana Michalik