Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
PROGRAM WSPARCIA W OPIECE DOMOWEJ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH
15.09.2023r. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie w opiece domowej osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin/opiekunów" Projekt w całości finansowany jest z funduszy Gminy Wrocław.
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych poprzez działania edukacyjne i wsparcie rodzin/opiekunów w opiece nad chorym. Programem objęci będą dorośli mieszkańcy Wrocławia (przewlekle i nieuleczalnie chorzy) wymagający pomocy i wsparcia w opiece oraz ich rodziny/opiekunowie.
TERMIN REALIZACJI od 15.09.2023 do 31.12.2023
Osoby biorące udział w projekcie, będą uczestniczyć w 4 - 6 tygodniowym cyklu zajęć edukacyjno-profilaktycznych (do 10 zajęć/wizyt maksymalnie) prowadzonych przez pielęgniarki i fizjoterapeutów. Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na edukacji zdrowotnej rodzin/opiekunów oraz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w zakresie pielęgnacji, samopielęgnacji oraz usprawniania ruchowego w środowisku domowym.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Rejestracja do programu
telefon: 661 285 784