Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Lekarz koordynator hospicjum domowego - telefon 661 285 884
Kto może korzystać z opieki
Do hospicjum domowego kwalifikują się przede wszystkim chorzy z udokumentowaną chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Opieka zespołu hospicjum domowego koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia zarówno chorym jak i ich rodzinom. W ramach hospicjum domowego umożliwiamy bezpłatne wypożyczanie sprzętu i aparatury medycznej (łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, balkoniki, chodziki, inhalatory).
Wymagane dokumenty
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do szpitala w miejsce oddziału lekarz kierujący powinien wpisać HOSPICJUM DOMOWE)
  • kserokopia dokumentacji medycznej
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta
  • legitymacja emeryta/rencisty, jeśli pacjent posiada
  • pisemna zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką hospicjum domowego
Korzystanie z pomocy hospicjum domowego nie wyklucza korzystania z poradni POZ, pod której opieką jest chory. Pacjenci mogą korzystać z obu form pomocy. Chory będący pod opieką hospicjum domowego nie może jednocześnie korzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Możliwa jest natomiast pomoc pielęgniarki środowiskowej współpracującej z lekarzem POZ. Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie.
W ramach hospicjum domowego pacjent otrzymuje
  • porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu
  • wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu
  • pozostały personel (fizjoterapeuta, psycholog) - porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego
  • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę z zespołu hospicjum domowego
  • rejestracja odbywa się w domu pacjenta, podczas pierwszej wizyty lekarza hospicjum domowego
Kontakt z zespołem hospicjum domowego
Lekarze hospicjum domowego
telefon: 661 285 884
Ekumeniczna Stacja Opieki
telefon: 71 322 06 81 lub 605 447 232