Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Fundusze europejskie
Od 01 października 2023 r., w ramach zachowania trwałości projektu, umożliwiamy pobyt pacjentów za odpłatnością.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 605 447 232 lub email: ekumeniczna@op.pl
Projekt "Jesteśmy z Tobą - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ekumenicznej Stacji Opieki we Wrocławiu".
Głównym celem projektu jest umożliwienie 173 osobom mieszkającym we Wrocławiu skorzystania z opieki medycznej, rehabilitacji oraz atrakcyjnego, edukacyjnego spędzania wolnego czasu. Dla realizacji tego celu Ekumeniczna Stacja Opieki we Wrocławiu stworzyła 15 miejsc w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM).
Wsparcie skierowane będzie do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do osób powyżej 65 lat (50% uczestników), które ze względu na stan zdrowia wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Warunki przyjęcia do DDOM we Wrocławiu:
 • miejsce zamieszkania: Wrocław
 • osoba pełnoletnia
 • posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • osoba bezpośrednio po hospitalizacji lub w ciągu 12 m-cy po hospitalizacji lub nią zagrożona
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • ocena sprawności wg skali Barthel: 40-65 pkt.
Świadczenia DDOM:
 • opieka medyczna zespołu lekarzy i pielęgniarek
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulacja procesów poznawczych
 • terapia zajęciowa
 • działania edukacyjne dla rodziny i opiekunów pacjenta
 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie
 • w razie potrzeby transport
W przypadku konieczności możliwe jest również skierowanie na niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.
W zależności od stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji uczestnicy przebywają w DDOM od 30 do 120 dni roboczych. Po wyjściu pacjenta z DDOM-u zaplanowane są wizyty/telefony monitorujące stan zdrowia.
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
ul. Maxa Berga 9, Wrocław (Nowe Żerniki), wejście od ul. Bieńkowskiego
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00 - 16:00
Kontakt
Ekumeniczna Stacja Opieki we Wrocławiu
ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław
telefon: 605 447 232
email: ekumeniczna@op.pl
Projekt realizowany będzie do sierpnia 2023.
Beneficjent: Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Wartość projektu: 2 585 789,16 zł
Dofinansowanie: 2 456 499,69 zł, w tym wkład UE: 2 197 920,78 zł, budżet państwa: 258 578,91 zł
Pliki do pobrania:
file_download
Skierowanie do DDOM (załącznik nr 1)
file_download
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (załącznik nr 2)
file_download
Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 3)
file_download
Regulamin organizacyjny działania DDOM
file_download
Obowiązek informacyjny RODO