ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania planuje i realizuje opiekę pielęgnacyjną nad uczniami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej w zakresie:
 • promocji zdrowia
 • profilaktyki chorób
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania współpracuje z:

 • rodzicami i/lub opiekunami uczniów, uczniami / wychowankami
 • dyrektorem szkoły/ośrodka, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas
 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
 • pielęgniarką środowiskową/rodzinną
 • położną środowiskową/rodzinną
 • pielęgniarką praktyki
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi podopiecznych
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży
71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>