ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

Lekarz hospicjum domowego - telefon 661 285 884

Kto może korzystać z opieki

Do hospicjum domowego kwalifikują się przede wszystkim chorzy z udokumentowaną chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Opieka zespołu hospicjum domowego koncentruje się na zapewnieniu optymalnej jakości życia zarówno chorym jak i ich rodzinom. W ramach hospicjum domowego umożliwiamy bezpłatne wypożyczanie sprzętu i aparatury medycznej (łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, balkoniki, chodziki, inhalatory).

Wymagane dokumenty

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na druku skierowania do szpitala w miejsce oddziału lekarz kierujący powinien wpisać HOSPICJUM DOMOWE)
 • kserokopia dokumentacji medycznej
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta
 • legitymacja emeryta/rencisty, jeśli pacjent posiada
 • pisemna zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką hospicjum domowego
Korzystanie z pomocy hospicjum domowego nie wyklucza korzystania z poradni POZ, pod której opieką jest chory. Pacjenci mogą korzystać z obu form pomocy.
Chory będący pod opieką hospicjum domowego nie może jednocześnie korzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Możliwa jest natomiast pomoc pielęgniarki środowiskowej współpracującej z lekarzem POZ.
Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie

W ramach hospicjum domowego pacjent otrzymuje

 • porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu
 • wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu
 • pozostały personel (fizjoterapeuta, psycholog) – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego
 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę z zespołu hospicjum domowego
 • rejestracja odbywa się w domu pacjenta, podczas pierwszej wizyty lekarza hospicjum domowego.
 • Kontakt z zespołem hospicjum domowego

  Lekarze hospicjum domowego: telefon    661 285 884
  Ekumeniczna Stacja Opieki: telefon    71 322 06 81    lub    605 447 232
71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>