ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

Projekt „Jesteśmy z Tobą - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ekumenicznej Stacji Opieki we Wrocławiu”


Głównym celem projektu jest umożliwienie 173 osobom mieszkającym we Wrocławiu skorzystania z opieki medycznej, rehabilitacji oraz atrakcyjnego, edukacyjnego spędzania wolnego czasu. Dla realizacji tego celu Ekumeniczna Stacja Opieki we Wrocławiu stworzyła 15 miejsc w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM).


Wsparcie skierowane będzie do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do osób powyżej 65 lat (50% uczestników), które ze względu na stan zdrowia wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.


Warunki przyjęcia do DDOM we Wrocławiu:

 • miejsce zamieszkania: Wrocław
 • osoba pełnoletnia
 • posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • osoba bezpośrednio po hospitalizacji lub w ciągu 12 m-cy po hospitalizacji lub nią zagrożona
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • ocena sprawności wg skali Barthel: 40-65 pkt.


Świadczenia DDOM:

 • opieka medyczna zespołu lekarzy i pielęgniarek
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulacja procesów poznawczych
 • terapia zajęciowa
 • działania edukacyjne dla rodziny i opiekunów pacjenta
 • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie
 • w razie potrzeby transport

 • W przypadku konieczności możliwe jest również skierowanie na niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.


W zależności od stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji uczestnicy przebywają w DDOM od 30 do 120 dni roboczych. Po wyjściu pacjenta z DDOM-u zaplanowane są wizyty/telefony monitorujące stan zdrowia.


DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
ul. Maxa Berga 9, Wrocław (Nowe Żerniki), wejście od ul. Bieńkowskiego
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00 - 16:00


Kontakt
Ekumeniczna Stacja Opieki we Wrocławiu
ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław
ddom-eso@wp.pl , tel. 607 890 405


Udział w projekcie jest bezpłatny!


Projekt realizowany będzie do sierpnia 2023.
Beneficjent: Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Wartość projektu: 2 585 789,16 zł
Dofinansowanie: 2 456 499,69 zł, w tym wkład UE: 2 197 920,78 zł, budżet państwa: 258 578,91 zł


DOKUMENTY DO POBRANIA:


71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>